Pogledajte funkcije Patroler aplikacije

prijava2a

Prijava patrole

Patrola se brzo prijavljuje jednim klikom i potvrdom o tačnoj lokaciji gde se patrola nalazi

ostale-prijave2b

Ostale prijave

Pomoću aplikacije mogu se prijaviti i radovi na putu, saobraćajni udesi i loš kolovoz

drugi-korisnici1t

Prijave drugih korisnika

Sve prijave od drugih korisnika odmah se vide na mapi u realnom vremenu
potrvde-negacije2b

Potvrde i negacije

Svaka prijava od drugog korisnka može da se potvrdi ili negira u zavisnosti da li se još uvek nalazi prijava na toj lokaciji

kamere2a

Kamere

Aplikacija prikazuje kamere za brzinu, crveno svetlo na semaforu i žutu traku

upozorenje2a

Upozorenje

Aplikacija upozorava zvučno i vibracijom kad je korisnik udaljen 5 km ili manje, u zavisnosti od podešavanja, od bilo koje prijave na mapi

Pogledajte slike aplikacije u galeriji