Uslovi korišćenja

Aplikacija Patroler je informativnog karaktera i omogućava vozačima da u realnom vremenu znaju gde se vrši kontrola saobraćaja. Uzevši u obzir da je rad policije javan i da po zakonu dan ranije policija mora da objavi gde će i u kom vremenskom periodu vršiti kontrolu saobraćaja, korišćenje aplikacije Patroler je potpuno u skladu sa zakonom. Patroler služi za razmenu lokacija patrola, ali i radova na putu, opasnosti na putu, saobraćajnih udesa i kamera.

Korišćenjem aplikacije Patroler korisnik prihvata sledeće uslove korišćenja:

– Korišćenje aplikacije je besplatno za sve korisnike

– Informacije iz aplikacije su informativnog karaktera

– Informacije koje nudi aplikacija su prijavljene od korisnika aplikacije

– Postoji mogućnost da informacije mogu biti neopuzdane, netačne ili neažurne

– Aplikacija Patroler ne može dati garancije da su informacije u aplikaciji uvek tačne i pouzdane, jer ih sami korisnici prijavljuju, ali postoje usavršeni algoritmi u samoj aplikaciji i njenim pozadinskim servisima, koji opslužuju samu aplikaciju, za rangiranje samih korisnika i informacija u aplikaciji

Autor aplikacije zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni aplikaciju i ove Uslove korišćenja. Takođe zadržava sva autorska prava i nije dozvoljeno korišćenje naziva, grafičkih i idejnih rešenja bez prethodne saglasnosti autora.

Korisnik aplikacije instalacijom same aplikacije prihvata Uslove korišćenja.

Korisnik je saglasan da je aplikacija namenjena za bezbedno korišćenje i da je upotreba mobilnog telefona u toku vožnje zabranjena Zakonom o bezbednosti u saobraćaju. U vezi sa tim korisnik može da ugradi držač za svoj mobilni telefon u svoj automobil. Samim tim i u toku vožnje korisnik može da koristi aplikaciju i da ne krši bilo koji zakon.

Korisnik je saglasan da aplikaciju neće koristiti u cilju kršenja osnovnih zakona u saobraćaju.

Korisnik je saglasan da prilikom ostavljanja komentara u aplikaciji neće koristiti pogrdne reči ili govor mržnje.

Korisnik je saglasan da aplikacija može povremeno biti van funkcije u situacijama koje su prouzrokovane tehničkim problemima servisa koje aplikacija koristi.

 

PRAVILA PRIVATNOSTI

Korisnički podaci koje aplikacija može da koristi su broj telefona, adresa elektronske pošte koji se koriste za autentifikaciju i snimljeni su na serveru. I podaci o lokaciji mobilnog telefona(GPS) koji se nigde ne snimaju nego ih aplikacija koristi za lociranje.

Prikupljeni korisnički podaci ne mogu biti dostavljeni trećem licu.

Sve korisničke informacije korisnik može da obriše u samoj aplikaciji i samim tim aplikacija više nema nijednu korisničku informaciju o tom korisniku. Ova opcija se nalazi u meniju „Moj profil“ i klikom na „OBRIŠI PROFIL“ je moguće obrisati sve korisničke informacije. Da biste uspešno pokrenuli ovu apciju morate biti prijavljeni u poslednjih nekoliko minuta inače morate da se odjavite i ponovo prijavite i onda da pokrenete ovu opciju.

Rad aplikacije u pozadini omogućava da aplikacija prima prijave i kada je telefon zaključan i ukoliko ste u blizini neke prijave da Vas aplikacija obavesti, isto kao i da je aplikacija upaljena. Ove GPS lokacije se ne snimaju lokalno ili na udaljenom serveru. Eventualno MapBox ih koristi za telemetriju i uvek iz same aplikacije možete ugasiti telemetriju klikom na MapBox logo.